Regulamin

 1. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z serwisu finapol.pl zwanego w dalszej części regulaminu Serwisem.
 2. Serwis to internetowy portal poświęcony tematyce związanej z finansami.
 3. Kontakt do Serwisu: finapol@finapol.pl
 4. Wszelkie treści i materiały zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964, nr 16, poz. 93 z póź.zm.). Treści i materiały znajdujące się w serwisie nie stanowią reklamy, ani rekomendacji do zawarcia umowy z jakąkolwiek firmą, instytucją finansową, pośrednikiem lub bankiem, mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w innych celach. Wszelkie treści i materiały zawarte w serwisie nie są w żadnym zakresie poradami i nie mogą być tak traktowane. Wiążące warunki dotyczące produktów finansowych zostaną przedstawione przez firmę lub bank w trakcie zawierania umowy.
 5. Wszystkie treści zostały zebrane z zachowaniem należytej staranności, jednak może się zdarzyć, że mimo starań treści są nieaktualne. Z uwagi na częstą zmienność informacji, Serwis nie gwarantuje zgodności prezentowanych treści ze stanem faktycznym. Zawsze należy skontaktować się z instytucją finansową, firmą, lub bankiem aby potwierdzić aktualność informacji. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać drogą e-mailową na adres finapol@finapol.pl.
 6. Serwis przypomina aby zapoznać się z każdą umową przed jej podpisaniem.
 7. Wszelkie treści i elementy graficzne podlegają ochronie prawnej. Kopiowanie i dalsza publikacja jest zabroniona. Wszystkie użyte w Serwisie znaki towarowe, loga i materiały graficzne należą do właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
 8. Serwis jest całkowicie bezpłatny.
 9. Reklamy graficzne i tekstowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści i dane prezentowane w zewnętrznych serwisach do których kierują wszelkie odesłania i linki.
 11. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Serwisu, w szczególności za nieaktualność, niekompletność lub niedokładność zawartych w Serwisie treści.
 12. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w opiniach i komentarzach. Odpowiedzialność za te treści ponoszą ich autorzy.
 13. Zasady dodawania komentarzy: Należy przestrzegać zasad poprawnej pisowni, ortografii, pisać na temat artykułu pod którym zamieszczany jest komentarz. Zabronione jest używanie wulgaryzmów i jakichkolwiek wyrażeń, które mogą zostać uznane za obraźliwe. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich komentarzy będących reklamą, spamem lub w jakikolwiek sposób niekorzystnych dla Serwisu.